Ponuka prác

 • Preprava a čerpanie betónových zmesí
 • Preprava sypkých materiálov
 • Debnenie armovanie a betonáž železo-betónových konštrukcií
 • Realizácia spevnených betonóvých a asfaltových plôch, pancierových podláh
 • Reknoštrukcie senníkov, síl, silážnych jám, príjazdových komunikacií

 

 • Realizácia kanalizačných zberačov, akumulačných, požiarnych a prečerpávacích nadrží
 • Montáž PVC, PE, sklolaminátových kanalizačných potrubí
 • Realizácia vodovodných rozvodov  

 

 • Realizácia slabo a silnoprúdových elektrických rozvodov včetne revíznych správ
 • Realizácia geodetických prác inžinierskej geodézie (vytyčovanie objektov, zameranie skutkového stavu atd.)
 • Realizácia vodorovných a zvyslých hydroizolacií
 • Oplastenie ocelových konštrukcií sendvičovými panelmi
 • Zemné práce (buldotraktor JCB)